Miesiąc: Sierpień 2017

Stosowanie nawozów mineralnych

Stosowanie nawozów mineralnych
Normy (dawki) nawożenia w kwiaciarstwie są bardzo zróżnicowane i zależą od zasobności gleb i od wymagań roślin. Są one zwykle podawane w przeliczeniu na czysty składnik, tzn. nie podaje się ilości konkretnego nawozu, lecz ilość składnika pokarmowego; …

Mieszanki nawozowe

Mieszanki nawozowe.

Nawozy mineralne stosowane są najczęściej w postaci mieszanek, przy których sporządzaniu należy zachować właściwe proporcje składników pokarmowych. W większości wypadków na 1 część fosforu powinny przypadać 3—4 części azotu i 3—4 części potasu. Nie jest to jednak sztywna …

Nawozy azotowe, fosforowe i potasowe

Nawozy azotowe, fosforowe i potasowe

W produkcji kwiaciarskiej największe zastosowanie mają nawozy azotowe. Po zasileniu nimi rośliny bujnie rosną, a liście nabierają ciemnozielonej barwy. Nawozy te są zwłaszcza potrzebne roślinom o ozdobnych liściach, natomiast rośliny o ozdobnych kwiatach nie powinny …

Nawozy wapniowe

Nawozy organiczne nie pokrywają całości potrzeb nawozowych, dlatego też konieczne jest dla uzyskania korzystnych wyników uprawy uzupełnienie nawozów organicznych nawozami mineralnymi. Nawozy mineralne dostarczają glebie przede wszystkim składników pokarmowych. Niektóre z nich, jak np. wapń, ma również wpływ na stan …

Komposty

Komposty. Komposty są to nawozy organiczne przygotowane z resztek i odpadów zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych trudnych do bezpośredniego zużycia jako nawóz, a więc z odchodów ludzkich, pomiotu ptasiego, szlamu z oczyszczalni osadników, mułu, torfu, śmieci, zmiotek itp. Wszystkie te …

Gnojówka i gnojowica

Gnojówka i gnojowica. Gnojówką nazywamy mocz zwierząt z domieszką wody i części stałych. Gnojowica zaś jest to mieszanin; moczu i kału zwierzęcego poddana w zbiornikach fermentacji. Oba te nawozy organiczne mają bardzo duże zastosowanie przede wszystkim przy nawożeniu pogłównym roślin …

Obornik

Obornik. Obornik jest najważniejszym gospodarskim nawozem organicznym również i w kwiaciarstwie. Jak wiadomo, wytwarza się go z mieszaniny odchodów zwierzęcych (kału, moczu) i ściółki. Wartość nawozowa obornika jest bardzo różna i zależy od składu chemicznego kału i moczu zwierząt gospodarskich …

Nawozy zielone

Nawozy zielone. Nawozem zielonym nazywamy masę roślinną, głównie z roślin motylkowych, dostarczaną glebie w celu wzbogacenia jej w substancje organiczne i azot. Nawozy zielone stosuje się przede wszystkim na glebach lekkich w postaci roślin motylkowych (np. łubinu).

W kwiaciarstwie zwykle …

NAWOŻENIE ROŚLIN OZDOBNYCH

NAWOŻENIE ROŚLIN OZDOBNYCH

 

Większość roślin ozdobnych ma duże wymagania pokarmowe. Zaspokojenie tych wymagań jest szczególnie ważne przy uprawie roślin w doniczkach, gdyż z małej bryły ziemi składniki pokarmowe szybko zostają pobrane przez rośliny, a poza tym są wypłukiwane przy …

Materiały uzupełniające do ziemii

Materiały uzupełniające

Oprócz dotychczas omówionych ziem ogrodniczych w kwiaciarstwie stosuje się materiały uzupełniające, takie jak torf, piasek, glina, mech i in. Najczęściej służą one do poprawienia struktury ziemi, zwiększenia lub zmniejszenia jej spoistości oraz zwiększenia pojemności wodnej i powietrznej .…