Ziemia gnojowa

Ziemia gnojowa. Przygotowuje się ją z nawozu, najczęściej końskiego, układanego w pryzmy lub też (co robi się częściej) z przegniłych podkładów obornikowych używanych do ogrzewania inspektów. Okres rozkładu materii organicznej zwykle trwa od 2 do 3 lat. Dokładnie przerobiona i rozłożona ziemia gnojowa powinna mieć ciemną barwę i gruzełkowatą strukturę. Pod względem zasobności w składniki pokarmowe jest ona najbardziej „pożywna” ze wszystkich ziem ogrodniczych. Znajduje się w niej dużo łatwo przyswajalnego azotu, kwasu fosforowego i tlenku potasu, ale właśnie dlatego należy ją stosować w ograniczonych ilościach, raczej jako składnik mieszanek kilku ziem.

Comments are closed.