NAWOŻENIE ROŚLIN OZDOBNYCH

NAWOŻENIE ROŚLIN OZDOBNYCH

 

Większość roślin ozdobnych ma duże wymagania pokarmowe. Zaspokojenie tych wymagań jest szczególnie ważne przy uprawie roślin w doniczkach, gdyż z małej bryły ziemi składniki pokarmowe szybko zostają pobrane przez rośliny, a poza tym są wypłukiwane przy podlewaniu. Stosując nawozy, zwłaszcza mineralne, należy jednak uważać, aby nie spowodować uszkodzenia korzeni, gdyż niektóre rośliny, mimo dużych potrzeb pokarmowych, są bardzo wrażliwe na stężenie roztworu glebowego. Szczególną ostrożność trzeba zachować przy nawożeniu młodych siewek, sadzonek oraz niedawno przesadzonych roślin.

Jeżeli chodzi o porę stosowania nawozów, rozróżniamy nawożenie podstawowe, tzn. przed siewem lub sadzeniem, i dokarmianie, czyli nawożenie pogłówne, które przeprowadza się w okresie wegetacji roślin.

Przed siewem i sadzeniem stosuje się obornik, komposty, nawozy wapniowe, nawozy mineralne wolno działające. Technikę ich wnoszenia omówiono przy opisie danego nawozu.

Nawożenie pogłówne ma w kwiaciarstwie wyjątkowo duże zastosowanie, zwłaszcza przy uprawie roślin w doniczkach i innych naczyniach, gdyż składniki pokarmowe — jak już wspomniano — przy podlewaniu zostają wypłukane z ziemi. Jest ono ważne również przy uprawie roślin wrażliwych na duże stężenie nawozów; rośliny takie przy zastosowaniu całej potrzebnej im dawki nawozów jednorazowo przed siewem czy sadzeniem mogłyby ulec uszkodzeniu, jeśli natomiast tę samą dawkę podzieli się na 3—4 części i dostarczy w okresie wegetacji, będą się rozwijały zdrowo i bujnie.

Nawożenie pogłówne powinno się przeprowadzać wtedy, gdy rośliny mają największe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, zwykle jest to pierwsza połowa okresu wegetacji, mniej więcej do momentu zakwitnięcia. Ponadto trzeba pamiętać, że zasilać można tylko rośliny dobrze ukorzenione (a więc nie zaraz po przesadzeniu), ziemia zaś musi być uprzednio podlana czystą wodą.

Spośród nawozów organicznych pogłównie najczęściej stosuje się gnojówkę i gnojowicę uprzednio przefermentowaną. Rośliny podlewa się nimi mniej więcej co 2 tygodnie. Przy stosowaniu na glebach piaszczystych nawozy płynne powinny być nieco bardziej rozcieńczone niż na gliniastych.

Z nawozów mineralnych do nawożenia pogłównego najlepsze są saletry i inne nawozy szybko działające (często gotowe mieszanki). Można je dostarczać przez posypywanie na powierzchnię ziemi — koniecznie z dala od łodygi — lub rozpuszczać w wodzie i roztworem tym podlewać rośliny.

Comments are closed.