Etapy powstawania planu ogrodu

Gotowy plan ogrodu pokazany jako etap 4 można uzyskać „pokonując” etapy 1—3 z możliwie największą starannością, kierując się wskazówkami. W naszym przykładzie ogrodu dziedzińcowego etap 1 pokazuje rysowanie siatki przy uwzględnieniu rozmieszczenia i wielkości garażu, a także drzwi kuchennych i frontowych.

W etapie 2 rozciągamy siatkę na cały teren i opisujemy poszczególne miejsca. Ułożenie linii siatki pozwala wierzyć że elementy ogrodu będą prawidłowo współgrać z domem i garażem. Etap 3 polega na wyborze wzoru i terenów do obsadzenia, pokrycia wybraną nawierzchnią lub ustawienia określonych elementów. Po wyłonieniu się gotowego planu należy zastanowić się nad rodzajem nawierzchni utwardzonych i ewentualnym zróżnicowaniu poziomów. Kolejny plan będzie dotyczył obsadzania ogrodu roślinami.

Użycie siatki pomaga uzyskać funkcjonalny plan ogrodu dowolnej wielkości, i to bez względu na to, czy odpowiada nam bardziej tradycyjna forma, czy też wolimy na przykład układ abstrakcyjny albo swobodny.
Spróbujmy wyobrazić sobie ogród jako szachownicę złożoną z terenów uprawnych, trawników i chodników. Sztywny układ ścieżek pomiędzy nieprzydatnymi kawałkami gruntu nie powinien przeszkadzać w planowaniu.
Ostateczny plan jest dwuwymiarowy. Przydatność takiego planu będzie zależeć od umiejętności wyobrażenia sobie trójwymiarowych rezultatów jego realizacji. Im więcej ma się doświadczenia przy wyborze roślin i materiałów ogrodowych, tym łatwiej to osiągnąć. Szkic na dole z lewej jest odzwierciedleniem mojego wyobrażenia omawianego ogrodu.

 

Trochę wyobraźni
Sukces w planowaniu zależy od umiejętności wyobrażenia sobie trójwymiarowych efektów swoich pomysłów. Planuj przede wszystkim zasadnicze motywy. Rozwiązania szczegółowe pozostaw do czasu zapoznania się z układem ogrodu.

 

Jak ogród mógłby wyglądać
Poniższa impresja daje pewne wyobrażenie o wyglądzie ogrodu, z uwzględnieniem rozwiązań szczegółowych.

Comments are closed.