Ziemia uniwersalna

Ziemia uniwersalna. W związku z dużymi trudnościami wielu gospodarstw kwiaciarskich w mieście ze zdobyciem dobrych materiałów potrzebnych do wyprodukowania różnych ziem ogrodniczych powstał pomysł wytwarzania ziem z materiałów powszechnie dostępnych jak torf, glina i piasek. Mieszankę taką nazwano ziemią uniwersalną. Ziemia uniwersalna może mieć różny skład, np. w Anglii do wysiewu zaleca się ziemię o składzie: 2 części gliny średnio zwięzłej, 1 część torfu i 1 część gruboziarnistego piasku; dla roślin starszych mieszanka ta składa się z 7 części gliny, 3 części torfu ogrodniczego i 2 części piasku. Ziemię tę należy wzbogacić dodając na 1 m3 ziemi 1,5 kg mączki rogowej lub krwi suszonej, 1,5 kg superfosfatu i 1 kg siarczanu potasu.

W Niemczech stasowana jest ziemia uniwersalna złożona z 50% gliny, 25% torfu wysokiego i 25% torfu niskiego. Glina do sporządzania tych ziem powinna być wykopywana z podglebia; nie zawiera wówczas chorób i szkodników. Przygotowana ziemia powinna mieć strukturę gruzełkowatą (gruzełki o średnicy 6—8 mm) i pH 4,9—5,9. Pizy użyciu tej ziemi do wysiewów i pikowania należy ją wzbogacić dodając 5 kg pełnej mieszanki mineralnej na 1 m3 ziemi oraz doprowadzać jej pH do wartości wymaganej przez poszczególne rośliny przez dodanie odpowiedniej ilości wapnia. Przy użyciu jej do uprawy roślin doniczkowych lub sadzonych w gruncie w szklarni, zaleca się dodać na 1 m3 około 6 kg mieszanki nawozów mineralnych. Dla większości roślin ozdobnych można zalecić mieszankę składającą się z 2,5 kg saletry amonowej, 2,0 kg superfosfatu i 1,5 kg 40 procentowej soli potasowej.

Dodanie tak dużej ilości nawozów jest możliwe ze względu na bardzo dużą pojemność wodną i zdolność sorpcyjną ziemi uniwersalnej. Z tego też powodu przy uprawie roślin ozdobnych w tej ziemi często nie ma potrzeby nawożenia pogłównego podczas uprawy. Ziemia uniwersalna nadaje się do użycia już po 14 dniach od jej przygotowania i wymieszania nawozów. Uprawiając w niej rośliny należy utrzymywać ją przez cały czas w stanie umiarkowanie wilgotnym.

Comments are closed.