Ziemia liściowa

W kwiaciarstwie, gdzie uprawiamy rośliny pochodzące z różnych siedlisk i z różnych stref klimatycznych, dobór odpowiedniej ziemi jest sprawą niezmiernie trudną. Najczęściej posługujemy się mieszankami różnych rodzajów ziem ogrodniczych.

Aby stworzyć roślinom warunki najbardziej zbliżone do warunków naturalnych, w kwiaciarstwie posługujemy się różnymi rodzajami ziem w zależności od użytego do jej wytwarzania materiału. Jest to najczęściej ziemia liściowa, inspektowa, wrzosowa, darniowa, torf glina i inne.

Ziemia liściowa. Są to rozłożone liście drzew i krzewów. Najlepsza ziemia liściowa powstaje z liści bukowych, klonowych, topolowych, lipowych, brzozowych i drzew owocowych. Liście dębów i olch najmniej nadają się do tego celu. Opadłe jesienią liście gromadzi się na pryzmach szerokości 2 m i wysokości do 1,5 m . Dla przyspieszenia rozkładu odpowiednio nawilgocone pryzmy należy co pewien czas przerabiać tak, aby części mniej rozłożone dostały się do środka. Zazwyczaj już po roku, a najpóźniej po dwóch latach ziemia liściowa jest gotowa do użycia. Ziemia liściowa jest stosunkowo uboga w składniki pokarmowe, ale zawiera duże ilości próchnicy. Odczyn najczęściej waha się od słabo kwaśnego do zasadowego o wartości pH od 6 do 7,5. Ziemia liściowa odznacza się gruzełkowatą strukturą, wysoką pojemnością wodną i powietrzną. Znajduje ona zastosowanie przy uprawie prawie wszystkich roślin szklarniowych.

Ze względu na dużą zawartość próchnicy ziemię liściową dodaje się jako domieszkę do innych ziem w celu rozluźnienia ich spoistości. Ziemia liściowa (stanowi również podstawowy składnik ziemi do wysiewu nasion i wysadzania sadzonek.

Comments are closed.