Nawozy zielone

Nawozy zielone. Nawozem zielonym nazywamy masę roślinną, głównie z roślin motylkowych, dostarczaną glebie w celu wzbogacenia jej w substancje organiczne i azot. Nawozy zielone stosuje się przede wszystkim na glebach lekkich w postaci roślin motylkowych (np. łubinu).

W kwiaciarstwie zwykle wysiewane są jako poplony lub przedplony przyorywane późną jesienią lub wczesną wiosną.

Na glebach zwięźlejszych poplony ścierniskowe należy przyorywać w jesieni po silniejszych przymrozkach. Na glebach lżejszych i suchszych bardziej celowe jest przyorywanie zielonego nawozu na wiosnę. Rośliny pozostawione na zimę gromadzą większe ilości wody, lepiej zatrzymują śnieg. Zaorane jesienią mogłyby ulec zbyt szybkiemu rozkładowi. Głębokość przyorania nawozów zależy od zwięzłości gleby. Na glebach lekkich przyoruje się nie płycej niż 18—20 cm, na glebach zwięzłych najczęściej na głębokość 12 cm.

W kwiaciarstwie nawozy zielone stosuje się przy uprawie gruntowej roślin na kwiat cięty, w terenach zieleni, zwłaszcza przed ich urządzaniem, oraz podczas przygotowania ziemi do szklarni.

Comments are closed.