Ziemia darniowa

Ziemia darniowa. Powstaje z kompostowanych na pryzmach (płatów darni z łąk lub pastwisk o glebie gliniastej. Warstwy darni (grubości około 8 cm) układa się „trawą do trawy”. Pryzmy takie należy utrzymywać w stanie wilgotnym i systematycznie w ciągu roku przerabiać, tak iż zwykle po roku lub 2 latach płaty darni rozpadają się, tworząc ziemię darniową o dobrej gruzełkowatej strukturze. Zasobność tej ziemi zależy od zasobności w składniki pokarmowe spryzmowanej darni. Ziemia ta odznacza się zwykle dużą spoistością, dlatego też stosujemy ją jako dodatek do gleb zbyt luźnych lub pod rośliny wymagające gleb bardziej zwięzłych i zasobnych. Zawartość próchnicy w tej glebie jest stosunkowo niewielka. Ziemię tę stosuje się najczęściej przy uprawie goździków (po odpowiednim wzbogaceniu jej w składniki pokarmowe) i — jako domieszkę — przy uprawie roślin doniczkowych.

Comments are closed.