Komposty

Komposty. Komposty są to nawozy organiczne przygotowane z resztek i odpadów zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych trudnych do bezpośredniego zużycia jako nawóz, a więc z odchodów ludzkich, pomiotu ptasiego, szlamu z oczyszczalni osadników, mułu, torfu, śmieci, zmiotek itp. Wszystkie te odpadki zsypywane na pryzmy i utrzymane w odpowiedniej wilgotności, po kilkakrotnym (2—3 razy w roku) przerobieniu (przemieszaniu) są na tyle rozłożone, że można je stosować jako nawóz. Pryzmy kompostowe mają najczęściej 2 m szerokości i do 1,5 m wysokości. Czas przygotowania kompostu zależy od użytego materiału, stopnia nawilgocenia i od częstości przerabiania pryzm.

Komposty powstałe w procesie fermentacji zmiotków i śmieci miejskich w kwiaciarstwie mają bardzo duże znaczenie, zwłaszcza dlatego, że ośrodki produkcji roślin ozdobnych rozmieszczone są w pobliżu miast, gdzie trudno o inne nawozy organiczne, oraz dlatego, ze wiele z tych roślin nie znosi świeżego obornika, a kompost pod wieloma względami jest w stanie go zastąpić. Komposty nadają się zwłaszcza dla roślin, które wymagają dużo pokarmów, a mają małe zdolności ich pobierania. Działają szybciej niż obornik.

Na 1 ha wnosi się 100—200 q kompostu i nie przyoruje, lecz miesza z glebą kultywatorem lub broną talerzową.

 

Comments are closed.