Mieszanki nawozowe

Mieszanki nawozowe.

Nawozy mineralne stosowane są najczęściej w postaci mieszanek, przy których sporządzaniu należy zachować właściwe proporcje składników pokarmowych. W większości wypadków na 1 część fosforu powinny przypadać 3—4 części azotu i 3—4 części potasu. Nie jest to jednak sztywna reguła i dla ważniejszych gatunków opracowane są ..recepty” nawożenia (omówione przy opisach uprawy poszczególnych roślin).

Trzeba też pamiętać, że nie wszystkie nawozy można razem mieszać; aby więc nie popełnić błędu, należy się przy tej czynności posługiwać tabelą mieszania nawozów (zamieszczona w podręczniku warzywnictwa) informująca, które nawozy można mieszać ze sobą w dowolnym okresie czasu, które mieszać tylko bezpośrednio przed rozsiewem, a których w ogóle nie można mieszać ze sobą.

Za granicą coraz częściej stosuje się gotowe mieszanki nawozów mineralnych. Jest to z wielu względów wygodne, jednak na pełne rozpowszechnienie będzie zasługiwało, gdy na rynku znajdzie się wiele typów mieszanek o różnym stosunku składników pokarmowych.

U nas produkowane są obecnie następujące mieszanki: „Chorzów”, „Plon”, „Mikro A”, „Mikro B”, „Mis-1” oraz „M i s – 2”. W produkcji kwiaciarskiej na zalecenie zasługują zwłaszcza dwie ostatnie mieszanki, przeznaczone do nawożenia roślin w szklarniach i inspektach. Składają się z saletry amonowej, superfosfatu, siarczanu potasu i siarczanu magnezu, lecz zmieszanych w różnych proporcjach; „Miiss-1” przeznaczona jest dla roślin uprawianych przy lepszym naświetleniu (dłuższym dniu), zaś „Mis-2” nadaje się do nawożenia roślin uprawianych przy słabszym naświetleniu (krótszym dniu).

Comments are closed.