Dobrze zaprojektowane ogrody

Każdy z omówionych na następnych stronach ogrodów jest przykładem właściwego planowania. Przedstawione zdjęcia pokazują, że stosowanie prawidłowych „reguł” planowania przynosi efekty w postaci ogrodu wyróżniającego się indywidualnym charakterem. Każdy ogród jest kompozycją w swoim rodzaju. Największe zalety takiej kompozycji to odpowiednie przeciwstawienie twardych materiałów delikatnym roślinom, ożywione elementami rzeźbiarskimi, a często tylko zwykłą donicą lub głazami. We wszystkich przykładach mamy punkt centralny — może nim być woda, wspaniałe drzewo lub inny element przyciągający wzrok.

Równowaga pomiędzy budowlą a roślinami jest trudna do osiągnięcia, ponieważ te ostatnie, wzrastając, nieustannie się zmieniają. Nawet gdy rośliny dorosną, równowagę należy dalej utrzymywać poprzez przycinanie i przerzedzanie. W przedstawionych ogrodach udało się osiągnąć pożądaną równowagę; w jej utrzymaniu pomaga prosty plan ogrodu — zasadniczy czynnik większości dobrze zaprojektowanych układów. Ich zarys, bez względu na materiały użyte do realizacji, może się podobać nawet w przypadku gęstego obsadzenia roślinami.

Ogrody można oceniać z różnego punktu widzenia, na przykład projektu, roślinności czy też pierwszego wrażenia, jakie na nas wywarły. Emocjonalne reakcje są subiektywne, natomiast ocena roślinności zależy już od wiedzy i zainteresowań ogrodniczych patrzącego. Ocena zaś projektu to wyraz osobistych upodobań do poszczególnych kompozycji. W odmienny bowiem sposób reagujemy na kolor, wzór, kształt i fakturę. Zmysły węchu i słuchu również odgrywają rolę przy ocenianiu ogrodu — zapach kwiatów, szelest liści, śpiew ptaków, ruch i spadek wody oddziałują na nas w różny sposób. Ogród jest jedną z niewielu form sztuki stymulujących wszystkie nasze zmysły.

Nie możemy, niestety, porozmawiać z właścicielami przedstawionych na kartach tej książki ogrodów, dlatego pewne niuanse kompozycji mogą ujść naszej uwagi. Warto je jednak uważnie obejrzeć, starając się zrozumieć, na czym polega dobre połączenie elementów. Patrząc na linie, wzory, kształt, formy i kolor w przedstawionych przykładach, nie zapominajmy, że planujemy ogród dla siebie i swojej rodziny. Naśladownictwo nie zawsze daje dobre wyniki. Każdy powinien samodzielnie stworzyć swój ogród, niemniej jednak udane pomysły innych mogą być inspirujące.

Comments are closed.