Torf ogrodniczy

Torf ogrodniczy. Omówione poprzednio ziemie, mimo że powstają z jednakowych materiałów (liściowe z liści, inspektowe — z podkładu nawozowego itp.), zawierają różne ilości Składników pokarmowych, zależnie od zawartości tych składników w użytym materiale; a więc np. ziemia darniowa może mieć różną wartość zależnie od zasobności darni użytej do jej przygotowania. W związku z tym zalecane normy nawożenia mogą być niedostateczne lub zbyt wysokie i wywołać odmienne od oczekiwanych wyniki nie tylko w różnych gospodarstwach, lecz i w tym samym zakładzie.

Te względy zdecydowały, że jako podstawowy materiał do produkcji roślin ozdobnych coraz częściej stosowany jest torf wysoki, tzw. torf ogrodniczy, który zawiera tak małe ilości składników pokarmowych, iż praktycznie można ich nie uwzględniać. Stosując więc dawki nawozów odpowiednie dla poszczególnych gatunków, można zawsze uzyskać materiał roślinny dobrej jakości.

Drugą zaletą torfu ogrodniczego jest możliwość łatwego regulowania odczynu; torf ten jest kwaśny, a więc przez, odpowiedni dodatek wapnia można doprowadzić jego pH do potrzebnej wysokości. Ponadto torf ogrodniczy nie zawiera szkodników ani zarazków chorób.

Torf ogrodniczy do uprawy roślin przygotowujemy następująco. Baloty torfu rozbijamy i przerabiamy widłami szerokozębnymi do momentu otrzymania jednolitego materiału, a następnie układamy w pryzmy szerokości 2 m. Na podstawie orzeczenia stacji chemiczno-rolniczej dodajemy taką ilość węglanu wapnia lub wapna palonego, aby uzyskać kwasowość odpowiednią dla rośliny, którą zamierzamy uprawiać. W celu dostarczenia mikroelementów dodajemy pewną ilość (około 1/20) gliny wydobytej z głębokości 1,5 m.

Wilgotny torf układamy warstwami grubości 25—30 cm i przesypujemy dawką podstawową nawozów mineralnych: 0,5 kg siarczanu amonu, 0,5 kg siarczanu potasu i 0,8 kg superfosfatu na 1 m3 torfu (tj. na 3 baloty).

Przygotowaną pryzmę trzykrotnie dokładnie przerabiamy, aby nawozy i glina były równomiernie rozłożone.

Tak przygotowany torf jest gotowy do użytku po dwóch tygodniach. Podlewamy go w miarę potrzeby, aby był stale, wilgotny. Nawożenie pogłówne będzie zależało od wymagań poszczególnych roślin.

Comments are closed.