Kategoria: Kwiaciarstwo

Komposty

Komposty. Komposty są to nawozy organiczne przygotowane z resztek i odpadów zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych trudnych do bezpośredniego zużycia jako nawóz, a więc z odchodów ludzkich, pomiotu ptasiego, szlamu z oczyszczalni osadników, mułu, torfu, śmieci, zmiotek itp. Wszystkie te …

Gnojówka i gnojowica

Gnojówka i gnojowica. Gnojówką nazywamy mocz zwierząt z domieszką wody i części stałych. Gnojowica zaś jest to mieszanin; moczu i kału zwierzęcego poddana w zbiornikach fermentacji. Oba te nawozy organiczne mają bardzo duże zastosowanie przede wszystkim przy nawożeniu pogłównym roślin …

Obornik

Obornik. Obornik jest najważniejszym gospodarskim nawozem organicznym również i w kwiaciarstwie. Jak wiadomo, wytwarza się go z mieszaniny odchodów zwierzęcych (kału, moczu) i ściółki. Wartość nawozowa obornika jest bardzo różna i zależy od składu chemicznego kału i moczu zwierząt gospodarskich …

Nawozy zielone

Nawozy zielone. Nawozem zielonym nazywamy masę roślinną, głównie z roślin motylkowych, dostarczaną glebie w celu wzbogacenia jej w substancje organiczne i azot. Nawozy zielone stosuje się przede wszystkim na glebach lekkich w postaci roślin motylkowych (np. łubinu).

W kwiaciarstwie zwykle …