• Ogród japoński

    Ogród japoński

    Ogród japoński – informacje. Ogród japoński spotykany jest przede wszystkim przy świątyniach lub zabytkach architektonicznych. W ogrodzie japońskim chodzi przede wszystkim o naśladowanie otaczającej nas przyrody. Dlatego nie są to ogrody, w których wszystko „zapięte jest na ostatni …

    learn more

Ziemia uniwersalna

Ziemia uniwersalna. W związku z dużymi trudnościami wielu gospodarstw kwiaciarskich w mieście ze zdobyciem dobrych materiałów potrzebnych do wyprodukowania różnych ziem ogrodniczych powstał pomysł wytwarzania ziem z materiałów powszechnie dostępnych jak torf, glina i piasek. Mieszankę taką nazwano ziemią uniwersalną. …

Torf ogrodniczy

Torf ogrodniczy. Omówione poprzednio ziemie, mimo że powstają z jednakowych materiałów (liściowe z liści, inspektowe — z podkładu nawozowego itp.), zawierają różne ilości Składników pokarmowych, zależnie od zawartości tych składników w użytym materiale; a więc np. ziemia darniowa może mieć …

Ziemia kompostowa

Ziemia kompostowa. Jest to ziemia powstała z przekompostowania najrozmaitszych odpadów gospodarskich i ogrodniczych. Mogą to być śmiecie, chwasty, zmiotki, zgniłe owoce i warzywa, przekładane warstwami ziemi ogrodowej. Zaleca się przy kolejnym przerabianiu pryzm zlewać ziemię wodą lub gnojówką. Zwykle po …

Ziemia wrzosowa

Ziemia wrzosowa. W celu jej otrzymania zbiera się z wrzosowisk lub w suchym borze (sosnowym) warstwę ziemi grubości 10—15 cm wraz ze ściółką i roślinnością i składa na pryzmach. W ciągu roku należy ziemię kilka razy przerobić. Ziemia taka jest …

Ziemia darniowa

Ziemia darniowa. Powstaje z kompostowanych na pryzmach (płatów darni z łąk lub pastwisk o glebie gliniastej. Warstwy darni (grubości około 8 cm) układa się „trawą do trawy”. Pryzmy takie należy utrzymywać w stanie wilgotnym i systematycznie w ciągu roku przerabiać, …

Ziemia gnojowa

Ziemia gnojowa. Przygotowuje się ją z nawozu, najczęściej końskiego, układanego w pryzmy lub też (co robi się częściej) z przegniłych podkładów obornikowych używanych do ogrzewania inspektów. Okres rozkładu materii organicznej zwykle trwa od 2 do 3 lat. Dokładnie przerobiona i …

Ziemia inspektowa

Ziemia inspektowa. Otrzymuje się ją z podkładu nawozowego i ziemi zebranej przy uprzątaniu inspektów. Materiał ten składamy w pryzmy i w ciąga roku kilkakrotnie przerabiamy. W Skład ziemi wybranej z inspektu wchodzą ziemie — gnojowa, liściowa i kompostowa — oraz …

Ziemia liściowa

W kwiaciarstwie, gdzie uprawiamy rośliny pochodzące z różnych siedlisk i z różnych stref klimatycznych, dobór odpowiedniej ziemi jest sprawą niezmiernie trudną. Najczęściej posługujemy się mieszankami różnych rodzajów ziem ogrodniczych.

Aby stworzyć roślinom warunki najbardziej zbliżone do warunków naturalnych, w kwiaciarstwie …

Przygotowanie i uprawa ziemi w szklarni

Przygotowanie i uprawa ziemi w szklarni

Rośliny szklarniowe wymagają szczególnie starannie przygotowanej ziemi. Najczęściej przy ich produkcji stosujemy różnego rodzaju mieszanki ziemi o składzie zapewniającym odpowiednią żyzność i odczyn.

Przygotowanie dobrej ziemi do uprawy roślin szklarniowych wymaga niekiedy wielu lat. …

Systemy uprawy roślin w gruncie

Systemy uprawy roślin w gruncie

 

W praktyce ogrodniczej są stosowane różne systemy uprawy roślin. Zależą one przede wszystkim od wielkości plantacji, od sposobu stosowanej uprawy (ręczna, konna i mechaniczna), od uprawianych roślin, jak również od rodzaju ukształtowania terenu.

Spośród …