Zieleń miejska

Zieleń miejska

Czym dokładnie jest zieleń miejska? To nic innego jak tereny niezabudowane wewnątrz miasta. Zajęte są przez zaplanowane oraz utrzymane lub naturalne zespoły roślinności. Zieleń miejska, czyli składnik miejskich terenów to najczęściej miejsce, które jest ogólnodostępne. Spełnia wiele funkcji wypoczynkowych, rekreacyjnych, estetycznych czy zdrowotnych. Głównym celem zieleni miejskiej jest to, aby poprawiać jakość życia w miastach. Chodzi także o to, aby utrzymywać bioróżnorodność. Zieleń miejska to bardzo wiele gatunków roślin. Ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o kompozycję urbanistyczną. Wpływa na wygląd placów oraz ulic. Dzięki zieleni miejskiej kształtuje się i porządkuje miejsce miasta. Co zaliczamy do obszarów zieleni miejskiej wewnątrz miast? Znajdują się tutaj głównie wszystkie tereny biologiczne czynne, które położone są w strefie zabudowy miejskiej. Zieleń miejska to zaprojektowane i utrzymane. To zatem między innymi parki, obiekty sportowe, zieleńce, zieleń uliczna, cmentarze, ogródki działkowe oraz ogrody prywatne, klomby oraz trawniki. Zieleń miejska to także zieleń naturalna, która zachowana jest podczas procesu tworzenia miasta (łąki, zadrzewienia podmiejskie, lasy, skupiska zieleni przy zbiornikach oraz ciekach wodnych, jak również zieleń izolacyjna). Zieleń miejska jest pod ochroną. Tereny, które przeznaczone są na tereny zielone oraz rekreacyjne są określone zapisami w planach przestrzennego zagospodarowania. Co określają takie plany? Przede wszystkim rodzaj przeznaczenia terenu oraz zasady zagospodarowania terenów miejskich. Wytyczone są także strefy ochronne, które znajdują się wokół obszarów zieleni, które są istotne. Na tereny zielone spogląda się również pod kątem ich przyrodniczej wartości. W bardzo wielu przypadkach objęte są one ochroną prawną. Jakie występują dzisiaj formy ochrony terenów zielonych w miastach? To obszary chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa, pomniki przyrody, ekologiczne użytki, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Zieleń miejska ma dzisiaj zatem ogromne znaczenie i pełni ważną funkcję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>