Miesiąc: Marzec 2017

Ogród przyległy do parku miejskiego

Ogród przyległy do parku miejskiego

Większość ogrodów przedstawionych w tym rozdziale znajduje się na kontynencie europejskim. Ich projekty są dobre zarówno w sensie konstrukcyjnym, jak i ze względu na połączenie roślin z całością układu. Brak jednak tym ogrodom zróżnicowania szaty …

Ogród miejski — od frontu i z tylu domu

Ogród miejski — od frontu i z tylu domu

Układ tego mediolańskiego ogrodu na tyłach domu został obrócony pod kątem 45 stopni w stosunku do budynku.
W ten sposób wykorzystano położenie starej gruszy, otrzymując całkiem niezwykłą formę zamiast zwykłego, małego …

Zacieniony ogród wodny – projekt

Zacieniony ogród wodny

Dwa usytuowane na podwyższeniu zbiorniki wodne stanowią centrum przedstawionego powyżej małego, zacienionego ogrodu miejskiego.
W głębi widzimy tylną ścianę sąsiedniego domu.
Układ jest abstrakcyjnym wzorem prostokątnych kształtów z cegieł leżących na zróżnicowanych poziomach. Głównym elementem planu jest …

Długi, wąski ogród – projekt

Długi, wąski ogród

Długi, ale wąski taras jest trudny do prawidłowego zaplanowania. Niektórzy postępują błędnie, próbując dostosować do tej powierzchni plan dużego ogrodu, odpowiednio go zmniejszając. Prowadzi to do powstania małych, nie związanych ze sobą części, ponieważ w dużym ogrodzie …

Ogród w obniżeniu terenu

Ogród w obniżeniu terenu

Ten mały ogród może być ładnym i zacisznym miejscem do kąpieli słonecznych. Można go urządzić zarówno w mieście, jak i na wsi, na poziomie gruntu albo na dachu. Projektant stworzył swój własny świat i chociaż centralna …

Ogród podmiejski – projekt

Ogród podmiejski.
Ten mały ogród jest jednym z wielu przylegających do jednopiętrowych szeregowych domków. Domy te są zbudowane w ten sposób, że ogródek każdego z nich jest ograniczony ścianą następnego domu. Pod tą ścianą znajduje się obsadzony teren, otoczony prefabrykowanymi …

Ogród z pomostem – projekt

Ogród z pomostem

Na ogół patrzymy na ogród z poziomu ziemi. Tymczasem wiele ogrodów, szczególnie w miastach, oglądamy z góry. Wtedy ogród powinien się charakteryzować wyraźnym planem i roślinami o dużych liściach. Przedstawiony tutaj ogród lub, jak kto woli, pokój …

Ogród wodny – projekt

Ogród wodny

Basen, kładka i wszystkie mniejsze elementy stanowią tutaj piękną całość i z pewnością muszą dostarczać właścicielowi dużo radości w ciągu całego roku.
Basen jest prostokątny, przecięty drewnianą kładką, prostopadłą do boków zbiornika. Została ona wykonana z desek ułożonych …

Dobrze zaprojektowane ogrody

Każdy z omówionych na następnych stronach ogrodów jest przykładem właściwego planowania. Przedstawione zdjęcia pokazują, że stosowanie prawidłowych „reguł” planowania przynosi efekty w postaci ogrodu wyróżniającego się indywidualnym charakterem. Każdy ogród jest kompozycją w swoim rodzaju. Największe zalety takiej kompozycji to …

Etapy powstawania planu ogrodu

Gotowy plan ogrodu pokazany jako etap 4 można uzyskać „pokonując” etapy 1—3 z możliwie największą starannością, kierując się wskazówkami. W naszym przykładzie ogrodu dziedzińcowego etap 1 pokazuje rysowanie siatki przy uwzględnieniu rozmieszczenia i wielkości garażu, a także drzwi kuchennych i …